Ansökningsformulär för frilansöversättare

Uppgifter om din person

Adress och kommunikationsdata
Jag är:


* Dessa fält är obligatoriska och måste fyllas i.

Priser och språkkombinationer
Var vänlig ange dina riktpriser. Tillägg vid högre svårighetsgrad (express, svårläst text, formateringsarbeten osv) samt ev. rabatter vid större projekt är föremål för förhandlingar vid beställning.

Priset gäller för översättning och efterföljande revision.

Ordpris baseras på källtextens omfattning.
Radpris baseras på måltextens omfattning.

1 standardrad består av 55 anslag inkl. mellanslag och interpunktionstecken.

Var vänlig ange dina priser i euro exkl. moms.

Källspråk

Målspråk

Ordpris

Radpris

Auktoriserad

Vidimeringsavgift


Program (ev. med versionsnummer)


Ämnesområden
Tack för din förståelse att nedanstående lista över ämnesområden inte kan vara mer detaljerad. I sista delen av formuläret har du tillräckligt med plats för kompletteringar.